cz
cz
Zpět

Prioritizace pro startupy krok za krokem: PriX metoda pro plánování releasů

Design | Mobil | Web - 3rd Duben 2020
Napsal/a Tým Pixelfield

Máte super nápad na nový produkt, nebo už jste v procesu vývoje či zlepšování? Dobrá práce!

Vzhledem k tomu, že jste našli náš návod pro prioritizaci, už asi chápete, proč je třeba rozdělit vývoj mobilních aplikací a dalších digitální produktů do více etap. A pokud ne, nic se neděje, stačí si rychle projít náš článek o Minimum Viable Product (MVP)!

Tato praktická příručka vám pomůže naplánovat jednotlivé kroky vaší cesty k finálnímu produktu.

Nenechte se napálit – produktová prioritizace není žádný tetris. Cílem rozhodně není vtěsnat co nejvíce funkcí do příštího releasu. Zdroj: https://www.productmanagerhq.com

Naši experti na UX/UI design a vývoj mobilních aplikací mají s prioritizací nepřeberné množství zkušeností. Rozhodli jsme se proto vytvořit náš vlastní framework, který lidem ulehčí žonglování s mnoha funkcemi (tzv. features) a jejich řazením dle priority do releasů.

Představujeme vám PriX metodu, kterou tým Pixelfieldu sestavil jako kombinaci toho nejlepšího z několika již ověřených frameworků pro prioritizaci. Naše metoda zahrnuje kvalitativní i kvantitativní hodnocení features.

Než si projdeme náš návod pro prioritizaci krok za krokem, pojďme nejprve odpovědět na pár základních otázek, abychom byli všichni na stejné vlně.

Pro koho je tato příručka užitečná?

Naši PriX metodu určitě využijí:

Je to celkem jednoduché:

Jste nebo brzy budete součástí týmu, který staví nebo vylepšuje digitální produkt?

Připravujete vývoj MVP pro svůj startup?

Budete se angažovat ve vytváření produktové roadmapy a plánování releasů (tyto pojmy si brzy rozebereme)?

Pak se vám naše příručka Pixelfieldu pro aplikaci PriX metody prioritizace určitě bude hodit!

Co vám tato příručka přinese?

 • Vysvětlíme zásadní pojmy roadmapa, release a prioritizace.
 • Představíme vám PriX metodu pro prioritizaci, která kombinuje to nejlepší ze všech ostatních prioritizačních technik.
 • Naučíte se s PriX pracovat krok za krokem pro plánování svých releasů.
 • Naučíte se bránit přirozené tendenci investovat do nejchytřejších nebo nejvíce zábavných nápadů na úkor těch features, které jsou v této fázi jistější a užitečnější.
 • Dostanete zdarma tabulku (spreadsheet) pro snadnou kalkulaci PriX hodnot, které vám umožní vybrat priority pro příští release.

Co je to roadmapa produktu a jak s ní pracovat?

Produktová roadmapa je zároveň strategickým dokumentem a přehlednou vizualizací postupu při budování digitálního produktu, který váš tým plánuje.

Zachycuje plánovanou cestu od úplně první verze až po finální produkt, který uživatelům nabízí všechny zamýšlené funkce a přináší jim veškerou zamýšlenou hodnotu.

Kvalitní roadmapa je dobře promyšleným plánem, ale také přehledným shrnutím postupu při tvorbě vašeho produktu. Zdroj: https://roadmunk.com/

Vývojáři pro startupy obvykle neplánují příliš daleko dopředu, jelikož se roadmapa jejich produktů bude velmi pravděpodobně měnit na základě reakcí trhu a nových požadavků. Naopak majitelé zavedených digitálních produktů mohou myslet dále do budoucna.

Jak název napovídá, roadmapa by měla vykreslit mapu realistických kroků, přičemž každý krok by měl uživatelům přinést nejvyšší možnou hodnotu s ohledem na cíle dané fáze roadmapy.

Release je jeden krok na roadmapě – znamená nové vydání aplikace s přidanými či upravenými funkcemi. Všem důrazně doporučujeme plánovat menší, ovšem časté releasy:

 • rozdělte svůj produkt na malé části
 • každou část postupně přiveďte k životu co nejrychleji
 • získejte feedback uživatelů a poučte se pro váš příští release
 • opakujte tento proces ve vysoké frekvenci

Co je to produktová prioritizace?

Prioritizace je zcela zásadní disciplína pro tech startupy a vývojáře aplikací. Zahrnuje komplexní analýzu všech potenciálních funkcí a řešení, které jste s týmem pro svůj produkt dali dohromady.

Cílem je poskládat realistický soubor features pro plánovaný release. Tento soubor nemůžete postavit jen na žebříčku popularity či nápaditosti – je třeba vzít do úvahy spoustu různých aspektů a zvážit hodnotu každé funkce z hlediska mnoha stakeholderů.

Vybrané funkce by měly dohromady poskytovat přidanou hodnotu co největší části cílového segmentu uživatelů s ohledem na hlavní cíle této konkrétní fáze roadmapy. Měly by také odpovídat vašim kapacitám, které jste si vyhradili pro nadcházející release. A v neposlední řadě musí logicky zapadat do vaší mapy user stories.

Takzvaný Value-Complexity Matrix je jednou z mnoha populárních přístupů k prioritizaci. My ale preferujeme jiné metody! Zdroj: https://www.reforge.com/

Určitě byste snadno našli celou řadu užitečných frameworků, které by vám pomohly s náročným úkolem prioritizovat části vašeho produktu. Namátkou napříkald KANO, RICE, Story mapping, MoSCoW metoda, produktový strom, Cost of delay a Opportunity scoring.

My se však domníváme, že žádná z těchto populárních metod nezachycuje prioritizaci v celé její komplexnosti. A proto jsme se rozhodli vytvořit náš vlastní framework – PriX metodu, která vám umožní využít silné stránky několika různých přístupů k prioritizaci.

Východiska PriX metody pro prioritizaci od Pixelfieldu

Naše metoda spočívá v jednoduché sekvenci strategických rozhodnutí, kvalitativních hodnocení a číselných odhadů.

Výstupem je vizualizace prioritizovaných features, které byly vybrány v souladu s user stories vašeho produktu a se zaměřením příštího releasu a jeho cíly.

Pojďme se podívat na prioritizační techniky, z nichž jsme sestavili naší PriX metodu.

RICE

Tento jednoduchý framework vytvořený produktovým týmem Intercomu je velmi šikovným nástrojem pro stanovení priorit na základě čísel.

RICE je akronym pro Reach, Impact, Confidence a Effort – čtyři faktory, skrze které tato metoda hodnotí každou z potenciálních funkcí či řešení.

Shrnutí metody RICE. Zdroj: https://roadmunk.com/

Přestože máme RICE hodně rádi, rozhodně si nemyslíme, že by tyto čtyři faktory kompletně pokryly komplexnost produktové prioritizace. A proto je RICE jen jednou z několika složek naší PriX metody.

Cost of Delay

Tohle je další užitečná technika, která vám pomůže kvantifikovat hodnotu vašich features. Cost of Delay je v podstatě odhad množství peněz, o které přijdete každý týden, pokud danou funkci přidáte do produktu později než v rámci nejbližšího releasu.

Díky této metodě můžete přiřadit finanční hodnotu funkcím v backlogu vašeho produktu. Nejlepší způsob, jak s touto informací pracovat, je vydělit týdenní/měsíční Cost of Delay časem potřebným k implementací dané funkce.

Příklad původní Cost of Delay metody v praxi. Zdroj: https://roadmunk.com/

Naši experti na vývoj mobilních aplikací se však domnívají, že tato metrika by neměla být jen peněžní. Mnozí vývojáři pro startupy nám určitě dají za pravdu, když řekneme, že mnohé fáze roadmapy mají jiné primární cíle než zvyšování příjmů. A proto jsme tuto techniku v našem frameworku trochu upravili.

MoSCoW

Další velmi užitečný nástroj pro identifikací nejpodstatnějších nápadů pro váš příští release.

MoSCoW je rozšířený akronym pro Must-Have, Should-Have, Could-Have a Won’t-Have funkce. Výstupem MoSCoW analýzy je vyplněná tabulka, která vám pomůže rychle naplánovat příští release.

My jsme tuto techniku pro potřeby PriX metody opět trochu upravili. Pokud byste se ale chtěli dozvědět více o původní MoSCoW analýze, pusťte si tohle krátké video.

Story Mapping

Tato metoda se celá točí kolem user experience.

Vyberte si personu a zmapujte její user journey za pomocí tzv. themes a epics umístěných podél horizontální linky. Poté každou funkci, kterou zvažujete, přiřaďte do jednoho z těchto “UX košíků” a seřaďte je podle důležitosti od shora dolů.

Příklad využití Story mappingu v praxi. Zdroj: https://www.myagilepartner.com/

Přestože velmi oceňujeme jednoduchost a přímočarost této metody, v našem frameworku ji využijeme pouze jako prostředek vizualizace a finální kvalitativní kontroly před učiněním finálního rozhodnutí.

Návod: PriX metoda ve třech krocích

Tak jo, můžeme se konečně vrhnout na PriX metodu, náš vlastní chytrý mix nejlepších přístupů k produktové prioritizaci, který ocení vývojáři pro startupy i všichni ostatní, co pracují na digitálním produktu!

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, proveďte jednotlivé kroky PriX metody v pořadí, které pro vás připravili naši vývojáři mobilních aplikací.

1. krok: Číselné hodnocení

Tato fáze bude hlavně o hledání kvantifikovaných odpovědí na zásadní strategické otázky.

Použijte naši tabulku (spreadsheet) dostupnou zdarma pro rychlý výpočet PriX hodnot všech funkcí, které pro release zvažujete.

Snažte se odpovídat co nejpřesněji, ale pamatujte, že jde stále o proces odhadování. Určitá míra nepřesnosti je nevyhnutelná, proto také naše PriX metoda nespoléhá jen na tuto kvantitativní analýzu.

Cíle a cílový segment uživatelů?

Jaké jste si stanovili hlavní cíle pro tuto fázi vaší roadmapy?

Čeho chcete dosáhnout plánovaným releasem?

A na kterou skupinu vašich uživatelů se teď budete primárně soustředit?

To jsou všechno kvalitativní otázky, které nejsou součástí vzorce pro PriX skóre. Až budete odpovídat na všechny následující otázky, měli byste mít stále na paměti cíle a cílovou skupinu, které jste si pro tento release stanovili.

Dosah?

Jaká část vašeho cílového segmentu uživatelů, který jste si definovali v minulém kroku, se s touto funkcí setká?

Kolik z vašich cílových uživatelů bude s funkcí interagovat a aktivně ji využívat?

Napište si absolutní hodnotu – celkový počet vašich cílových uživatelů, které s touto funkcí zasáhnete (Reach).

Dopad?

Jak velký dopad (Impact) bude mít daná funkce na cílové uživatele s ohledem na cíl(e) pro nejbližší release?

Jedna funkce vám například může výborně podpořit příjmy, ovšem pokud se v této fázi soustředíte na zvýšení spokojenosti s user experience, pak by tato feature neměla dostat velkou prioritu.

Vyberte jednu z následujících hodnot:

 • 3 – Masivní dopad
 • 2 – Velký dopad
 • 1 – Střední dopad
 • 0.5 – Malý dopad
 • 0.25 – Minimální dopad

Trakce a příjmy?

Měl by příští release vést hlavně k vyšší trakci (Traction), nebo vyšším příjmům (Revenue)?

Nejprve se znovu zamyslete nad svými prioritami pro nadcházející fázi vaší roadmapy. Poté určete váhu (význam) faktorů trakce a příjmů tím, že jim přiřadíte hodnotu mezi 0 a 1, přičemž jejich součet musí být přesně 1.

Tady je příklad hodnot pro situaci, kdy se primárně snažíte zvětšit a aktivovat uživatelskou základnu, zatímco příjmy jsou méně podstatné:

 • Důležitost trakce: 0.7
 • Důležitost příjmů: 0.3

Pak můžete odpovědět na otázky “Jak tato funkce podpoří trakci/příjmy?” tím, že pro trakci i příjmy zvolíte jednu z následujících hodnot:

 • 2 – Silná podpora
 • 1 – Střední podpora
 • 0.75 – Malá podpora
 • 0.5 – Minimální nebo žádná podpora

Újmy?

Také při odpovídání na tuto otázku byste měli myslet na hlavní cíl, který jste si stanovili pro nadcházející release.

Faktor Cost of Delay chápeme tak, že ne všechny “costs” neboli ztráty musí být pěněžního charakteru. Tento faktor vám pomůže vyhodnotit, jak naléhavá je pro váš produkt implementace této funkce v příštím releasu.

Nezačleněním jedné feature do produktu v následujícím releasu můžete přijít o potenciální příjmy. Ovšem když se nerozhodnete pro jinou funkci, můžete například přijít o možnost zlepšit spokojenost uživatelů, aniž by byly ohroženy příjmy.

Otázka tedy zní: Jak vážné by byly újmy (finanční, komunikační, na retenci či spokojenosti) s ohledem na cíle aktuální fáze vývoje, kdybyste tuto funkci nevybrali do následujícího releasu?

 • 3 – Vážné újmy
 • 2 – Podstatné újmy
 • 1 – Střední újmy
 • 0.5 – Minimální újmy
 • 0.25 – Vůbec žádné újmy

Jistota?

Jak jste si jisti svými odhady – odpověďmi na předchozí otázky?

Vycházely vaše odpovědi z reálných čísel a dalších pokladů? Nebo jste spíše stříleli od boku?

Vyberte jednu ze tří úrovní jistoty odhadu (Confidence):

 • 100 % – Odhady jsou (téměř) určitě správné a přesné
 • 80 % – Odhady jsou spíše správné a přesné
 • 50 % – Není vůbec jisté, zda jsou odhady správné a přesné

Snaha?

Jaké kapacity (Effort) potřebujete k tomu, abyste tuto funkci implementovali?

Mějte na paměti, že všechny přidávané funkce musí být v produkční kvalitě a musí je být možné používat bez technických zádrhelů. Nedává totiž smysl implementovat určitou feature teď, pokud nejsme schopni zajistit, že bude odpovídat základním standardům současných digitálních produktů.

Odhadněte časovou náročnost v člověko-dnech (man-days, MD) – sečtěte potřebné celé pracovní dny všech lidí, kteří se budou podílet na designu a implementaci dané funkce.

PriX skóre?

Gratulujeme, právě jste se dobrali ke svému prvnímu PriX skóre!

Tabulka, kterou jsme vám nabídli, pro vás automaticky tuto hodnotu vypočítá.

Pokud byste pro kvantitativní část naší metody využívali jiný dokument, použijte pro výpočet PriX skóre následující vzorec:

PriX score = (Reach * Impact * (Traction/Traction importance) *(Revenue/Revenue importance) * Cost of Delay * Confidence) / Effort

2. krok: Vizualizujte své výsledky

Udělejte žebříček features na základě PriX skóre a vizualizujte své priority pro nadcházející release za pomocí tzv. MoSCoW techniky.

Opět připomínáme, že je třeba mít na paměti cíle, které jste si stanovili pro tuto fázi vaší roadmapy.

Rozdělte všechny funkce, které zvažujete, do jedné z následujících čtyř kategorií:

 • Must-Have: Jasné volby. Funkce nezbytné pro dosažení cílů tohoto releasu.
 • Should-Have: Důležité funkce pro aktuální cíle. Budou zahrnuty, pokud to kapacity releasu umožní.
 • Could-Have: Tyto funkce by následující release pěkně okořenily, ovšem pokud je vynecháte, release bude stále úspěšný.
 • Won’t-Have: Momentálně nepodstatné. Tyto funkce si nechejte uložené v produktovém backlogu pro plánování dalších releasů.

Použijte vyplněnou tabulku a žebříček společně s informací o kapacitách alokovaných na příští release, abyste provedli finální výběr funkcí k realizaci.

Shrnutí MoSCoW metody. Zdroj: https://www.productplan.com/

3. krok: Finální kontrola

Vyplňte tzv. Story mapping matrix, abyste se naposledy ujistili, že vybrané funkce a řešení dávají dohromady smysl jako celek z hlediska vašich uživatelů.

Načrtněte si sekvenci kategorií reprezentujících různé fáze user journey toho segmentu uživatelů, na který primárně cílí tento release. Pak do kategorií roztřiďte jednotlivé funkce a a jejich pořadí znázorněte umístěním od shora dolů.

Takto můžete zmapovat části user journeys a příslušné features. Zdroj: https://roadmunk.com/

Kam vámi vybrané funkce zapadají v rámci této user journey mapy? Bude některá z částí user experience zanedbaná, nebo dokonce kompletně opomenutá v rámci tohoto releasu? Mohlo by to zabránit splnění cílů pro danou fázi roadmapy? Mohl by se vám tedy takový výběr funkcí vymstít?

Tento finální krok naší PriX metody pro prioritizaci je hlavně o tom vcítit se do vašich uživatelů a provést jedno poslední kvalitativní zhodnocení, než budou vybrané stories rozděleny do sprintů.

Gratulujeme, jste připraveni posunout svůj produkt o další krok vpřed!

Závěrečná doporučení

V tomto článku jsme si představili roadmapy a releasy, probrali význam prioritizace, a naučili se provést naši vlastní PriX metodu pro produktovou prioritizaci krok za krokem.

PriX metoda je jednoduchý framework, ze kterého může významně těžit váš tým v rámci produktové prioritizace – ať už jste malý startup, nebo třeba zaběhnutá firma s vyzrálejším digitálním produktem.

Mějte nicméně na paměti, že podobně jako ostatní prioritizační nástroje, i PriX metoda má svá omezení. Pokud z ní chcete vyždímat maximum, měli byste následovat tato doporučení:

 • Plánujte malé, časté releasy místo kupení příliš mnoha funkcí najednou.
 • Aplikujte Lean principy – vytvořte kus produktu, změřte odezvu a efekt, poučte se a tento proces opakujte!
 • Použijte selský rozum jako zcela validní nástroj pro finální kontrolu výstupu vašeho procesu prioritizace – přinese tento soubor funkcí kýžený efekt a přidanou hodnotu pro tu správnou skupinu uživatelů?
 • Pokud si nejste jisti, zda prioritizaci provádíte správně, poraďte se s experty. Naši zkušení vývojáři mobilních aplikací vám velmi rádi pomohou!

Neváhejte se nám ozvat, pokud máte dotazy k PriX metodě nebo čemukoliv jinému ohledně designu a vývoje digitálních produktů. Naši vývojáři pro startupy s vámi rádi budou sdílet své zkušenosti.

Profilový obrázek
Napsal/a
Tým Pixelfield
Podobné příspěvky
propagace proof of concept
Propagace MVP a Proof of Concept
Design | Proof of Concept | Start-upy - 2nd Říjen 2021
Napsal/a Tým Pixelfield
Jak využít AR v marketingu: Kompletní průvodce rozšířenou realitou v kampaních
Design | Marketing | Mobil | Web - 27th Březen 2020
Napsal/a Tým Pixelfield