cz
cz
Zpět

MVP – co to znamená a proč je důležité pro váš byznys

Obchod - 8th Září 2019
Napsal/a Tým Pixelfield

Minimum viable product, “emvépéčko”. Pokud se pohybujete ve světě digitálních produktů, webů a webových a mobilních aplikací, jistě víte, o co jde. Ale stejně to vezmeme pěkně od základů, s MVP totiž často stojí a padá úspěch vašeho podnikání.

Pokud máte naspěch, připravili jsme pro vás nejstručnější možné shrnutí…

Minimum viable product (MVP) v pěti odrážkách:

 • Pochopení MVP a procesu jeho definice vám ušetří nejen čas a energii, ale také komoditu pro startupy zpravidla ze všeho nejnedostatkovější – peníze.
 • Díky MVP můžete vstoupit na trh rychleji a chytřeji. Vyhnete se tak plýtvání prostředků na vývoj něčeho, co v reálném světě nikdy nemělo šanci obstát a vy o tom jen nevěděli.
 • MVP je minimální (minimum) a zároveň životaschopné (viable). Přestože tyhle klíčové vlastnosti vyzrazuje už samotný název, pro většinu podnikatelů je neuvěřitelně složité nechat některé ze svých skvělých nápadů v backlogu a soustředit se na doručení dostatečné hodnoty pro cílovou skupinu skrze co nejmenší balík funkcí. Nic víc, nic míň.
 • Vydefinování toho vůbec nejdůležitějšího výseku funkcionality vašeho finálního produktu není snadný úkol. A rozhodně to není proces, který by měl stát jen na odhadech a předpokladech. Pokud se chcete s vaším MVP hned trefit do černého, musíte se do toho pořádně obout ještě před vývojem – provést uživatelský výzkum, vytvořit persony, popsat user journeys, a až potom prioritizovat.
 • Dejte si pozor, ať ke svému MVP nepřilnete jako k dítěti. Je to jen levný (co se kapacit i peněz týče) nástroj pro získání co největšího množství ověřených poznatků od zákazníků. Ani s MVP na trhu a v plném zápřahu nepřestávejte postupovat podle Lean development procesu, dělejte malé iterace a zapracovávejte zpětnou vazbu znovu a znovu a znovu.

Tak jo, tohle by mělo stačit, pokud se o MVP jen chcete informovaně bavit s kolegy u oběda. Máme pro vás ale také dlouhou verzi, pokud chcete koncept minimum viable product opravdu pochopit a naplno využít jeho potenciál pro váš byznys!

Náš MVP manuál zahrnuje:

 1. Proč MVP? – Proč by vás mělo zajímat? Co je jeho účelem?
 2. Co je to MVP? – Co ta zkratka znamená? Proč je tak důležité ho umět definovat kvalitně a s reálnými daty a insighty v ruce?
 3. Klíčové vlastnosti MVP – Díky čemu je MVP opravdu minimální a zároveň životaschopné? Jaké kolonky bychom si měli odškrtat, když ho definujeme?
 4. MVP není… – Jaké jsou hlavní omyly ohledně MVP? Jak se MVP liší od prototypu nebo Proof of Concept?
 5. Jak definovat MVP v 6 krocích? – Jaké zásadní otázky je třeba zodpovědět před definicí MVP? Jak a podle kterých podkladů definovat MVP správně?
 6. 5 způsobů, jak MVP právně chránit – Jak nejlépe ochránit svůj produk v jeho ranné fázi? Jaký způsob ochrany je pro náš produkt nejvhodnější?
 7. MVP a Lean cyklus – Jak zapadá koncept MVP do Lean Startup přístupu? Které principy představené v tomto manuálu byste měli aplikovat napříč celou produktovou roadmapou?
 8. 5 nejčastějších chyb při propagaci MVP – Čeho bychom se měli vyvarovat při uvádění MVP na trh? A jaké jsou naopak hlavní zásady úspěšné propagace MVP?

1. Proč MVP?

Pro spoustu podnikatelů a manažerů, kteří se s digitálem setkávají prvně, může být všeobecná MVP obsese záhadou.

Co tento neustále omílaný termín znamená? A hlavně – proč je potřeba se k němu neustále vracet a připomínat si ho?

Vývoj mobilních aplikací je časově i finančně náročný proces, pokud se má dělat kvalitně a na profesionální úrovni.

Pro většinu firem tak jde o investici, kterou je potřeba dělat s rozmyslem. Je třeba řešit návratnost investice a to, jak budoucí aplikace zapadne do širšího podnikatelského záměru.

Zároveň se pohybujeme ve vysoce konkurenčním prostředí, kde se počítá každá koruna a každý den. Rychlost uvedení na trh je zásadní, stejně jako rychlá zpětná vazba od zákazníků a uživatelů.

A zde se konečně dostáváme k MVP neboli minimum viable product. Když tenhle koncept ovládnete a uděláte z něj svůj efektivní nástroj, ukáže vám ten správný směr mnohem rychleji a za daleko menších nákladů.

2. Co je to MVP?

MVP je nejjednodušší forma produktu, která jako první už přináší uživateli jasnou hodnotu, je otestovatelná a doručitelná do produkce. Obsahuje kompaktní funkcionalitu a kvalitní design, je použitelná a spolehlivá.

MVP vysvětlení
Proces definice MVP spočívá primárně v hledání toho nejlepšího balanců mezi levným a skvělým.

Může mít nejrůznější podoby. Tvorba mobilních aplikací začíná koncepcí produktu a prototypováním, k vypuštění produktu na trh se však můžeme dostat i v této fázi.

MVP funkcionalita
MVP není jen o funkcionalitě. Tu je potřeba provázat s použitelností, designem a spolehlivostí.

A proč je pro nás důležité si MVP dobře definovat? Nechceme ztrácet čas ani prostředky na dlouhém vývoji bez výsledků!

Každá úspěšná tvorba mobilní aplikace musí být naplánována na co nejmenší úseky. Díky tomu může tým rychle dojít ke spustitelnému výsledku a zjistit, co jsme udělali dobře a co špatně. A pak se můžeme rovnou pustit do další práce.

Pokud byste si měli z tohoto manuálu odnést jen jedno jediné poučení, zapamatujte si tohle:

Minimum viable product (MVP) je taková verze nového produktu, kterou tým využije pro sběr co největšího množství ověřených poznatků o zákaznících při vydání co nejméně energie a prostředků.

Eric Ries, autor knihy The Lean Startup

Vždy dobře definujte své MVP, zabráníte tak zbytečnému otálení se spuštěním, neboli mrhání časem a prostředky.

Za malou chvíli si představíme hlavní principy kvalitní definice MVP. Nicméně přizvat si k práci odbornou pomoc a zkušenosti je vždy chytrý krok. V Pixelfieldu pracujeme se start-upy i velkými firmami a pomáháme nejen s vývojem, ale také s koncepcí, designem a analytikou. Rádi pomůžeme definovat MVP i vám.

3. Klíčové vlastnosti MVP:

Než si osvojíte základy náročného úkolu definování MVP, pojďme si projít čtyřbodový checklist, který by si měl odškrtat každý produkt před tím, než vyrazí do světa – do mobilů a prohlížečů reálných uživatelů.

MVP musí vždy obsahovat tyto prvky v produkční kvalitě:

 • Funkcionalitu
 • Design
 • Spolehlivost
 • Použitelnost

Funkcionalita

Tou myslíme souhrn vzájemně provázaných a dobře použitelných funkcí. Jinými slovy – je možné dojít do cíle a získat konkrétní užitek.

Design

musí odpovídat standardům komerční kvality, aby reakce uživatelů nebyla ovlivněná amatérském provedením.

Spolehlivost

Produkt musí být důkladně otestovaný a plně funkční. Podobně jako nekvalitní design, nízká spolehlivost zásadně sníží validitu poznatků, které spuštění MVP vyprodukuje.

Použitelnost

Tou rozumíme možnost dokončit akci a získat výše zmíněný užitek. Dejte dobrý pozor na to, aby byla použitelnost zachována i přes vynechání mnoha funkcí původně zamýšlených pro finální podobu produktu.

4. MVP není…

MVP není jen část funkcionality, která není připravená pro komerční použití.

Správný přístup k definici MVP jasně ukazuje obrázek níže. Cílovým stavem je automobil. Uživateli chceme doručit hodnotu ve formě přesunu z místa A na místo B.

MVP příklad
V rámci definice MVP je třeba vždy myslet na jeho snadnou použitelnost a doručovanou hodnotu.

Pokud chceme tuto hodnotu doručit s co nejnižšími náklady, bude naším MVP například skateboard – i když má k cílovému produktu ještě velmi daleko. Naopak například pneumatika nebo část podvozku MVP nebude, protože nesplňuje požadavek použitelnosti.

MVP také není ani prototyp, ani takzvaný Proof of Concept. To jsou dva podobně významné, avšak samostatné kroky, které by měl správný vývoj mobilních aplikací zahrnovat.

Jak se liší MVP a Proof of Concept (PoC)?

Proof of Concept (PoC) neboli ověření konceptu spočívá v testování potřeby vašeho produktu. Cílem je prokázat, že identifikovaný problém a schopnost našeho produktu jej vyřešit opravdu existují.

mvp a proof of concept
Fáze PoC nastává v procesu vývoje produktu daleko dříve než MVP. (zdroj)

Realizace PoC by měla být jedním z prvních kroků naší cesty za vysněným digitálním produktem. Může mít velmi jednoduchou formu, třeba obyčejnou produktovou stránku s registračním formulářem pro zájemce.

Ověřování hypotéz ještě před vstupem do fáze designu MVP je klíčové pro dlouhodobý úspěch produktu.

Na tvorbu a spuštění MVP, jednoduché verze produktu, která už je připravená pro vstup na trh, se vrhneme až v situaci, kdy je produktový koncept ověřený.

Jak se liší MVP a prototyp?

Lidé se často chybně domnívají, že MVP a prototyp jsou synonyma.

Produktoví designéři využívají prototyp k tomu, aby ověřili, že je produkt vůbec možné vytvořit.

mvp prototyp
Jednoduchá, ale velmi přesná ilustrace produktové evoluce od prototypu přes MVP až po finální verzi. (zdroj)

V procesu vývoje digitálních produktů většinou prototypování následuje po fázi PoC. Díky prototypu už dostaneme do ruky něco hmatatelného a konkrétního pro uživatelské testování.

5. Jak definovat vaše MVP v 6 krocích?

Náročnost definice vašeho MVP se bude odvíjet od konkrétního produktového typu a sektoru, ve kterém podnikáte. Dali jsme pro vás ale dohromady 6 hlavních kroků, které by měl v rámci definice úspěšného MVP splnit úplně každý.

Krok 1: Ujasněte si své obchodní a produktové cíle

Nejprve si napište přehled svých obchodních cílů. Začněte s těmi obecnými, které pak prolinkujete se sekundárními cíli produktu, jenž by vám měl s naplněním těch hlavních cílů pomoci.

Pak se soustřeďte na samotný produkt a položte si dvě základní otázky:

 1. Kde přinášíte vašemu uživateli největší hodnotu?
 2. Jak ji můžete doručit v co nejjednodušší podobě?

Velkou chybou by bylo definovat výsek funkcionality, který je pouze část celkového stavu a sám o sobě žádný užitek nepřináší. MVP není jen polotovar nebo jeden z mnoha kroků k finálnímu produktu.

Soustřeďte se na jádro vašeho byznysu, nikoliv na formát. MVP často ani nemusí mít stejnou formu jako finální produkt. Pokud chcete například aplikaci na seznamování, může být vaše MVP jen uspořádání několika schůzek pro vaše nezadané známé.

Krok 2: Dobře zvažte svůj rozpočet

Jakkoliv samozřejmě může tenhle krok znít, sami moc dobře víme, jak snadné je nechat se unést, když novému digitálnímu produktu opravdu věříte.

Poraďte se s partnery a investory o možnosti neúspěchu MVP u reálných uživatelů. Kolik finančních prostředků je v takovém případě možné postrádat, aniž by byly ohroženy vaše další aktivity?

Tvorba MVP by neměla být nebezpěčným břemenem, naopak by vám měla rychle a levně pomoci k nedocenitelným poznatkům o vašich zákaznících.

Pokud pracujete s velmi omezeným rozpočtem, nezoufejte, MVP může být skutečně velmi jednoduché. A pokud naopak vůbec nemáte hluboko do kapsy, zvažte, zda část původního rozpočtu na MVP neinvestovat jinam, nebo něco neušetřit na pozdější fáze, kdy už budete mít daleko lepší vhled do reality vaší cílové skupiny.

mvp iterace
Další “donutová” MVP ilustrace k nakousnutí… I kdybyste měli dostatek prostředků na vývoj jedné z vašich vizí finálního produktu, raději nejprve pošlete do světa jednoduché MVP, díky kterému si směřování vašeho produktu rychle a levně ověříte v praxi. (zdroj)

Krok 3: Investujte do uživatelského výzkumu

Tuhle fázi si prosím dvakrát zakroužkujte – vždy si poctivě udělejte výzkumný “domácí úkol”, jak nejlépe to jen jde s ohledem na vaše schopnosti, kapacity a finanční možnosti.

Když pracujeme na MVP pro startupy, není nic cennějšího než insighty ohledně cílové skupiny, kvalitní tržní analýza, a reálná data o uživatelích.

Obzvláště doporučujeme:

 • Vytvořit kvalitní uživatelské persony, které vystihnou ověřené poznatky o problémech, potřebách a přáních cílové skupiny.
 • Provést důkladnou analýzu sekundárních dat a soustředit se na konkurenční analýzu, která zmapuje všechna potenciální řešení vámi identifikovaného problému, jež by vaše cílovka mohla zvolit namísto vašeho produktu.

Krok 4: Definujte si metriky úspěšnosti MVP

Nezapomeňte, že v této fázi nestavíme finální produkt. I když jste pevně přesvědčeni, že už vaše MVP prorazí na trh levou zadní, myslete na to, že jde stále jen o jeden článek celé mozaiky vašeho finální, perfektního produktu, který zákazníkům skutečně učaruje.

Zvažte znovu své obchodní cíle, projděte si produktovou roadmap a stanovte si měřitelné a realistické cíle jako metriky úspěchu pro MVP.

Prodáváte vizi a doručujete základní balík funkcí vizionářům, ne všem.

Steve Blank, Silicon Valley podnikatel a profesor na univerzitě ve Stanfordu

Konkrétní cíle budou pochopitelně pro každý produkt jiné, ale obecně řečeno, v této fázi byste se měli zaměřit hlavně na trakci a získávání zpětné vazby.

Od svého MVP si určitě můžete slibovat zájem zákazníků, povědomí o produktu/značce a uživatelské insighty. Určitě z vás ale hned neudělá multimilionáře.

Krok 5: Prioritizujte funkce pro doručení základní hodnoty

A teď přichází nejtechničtější a možná také nejnáročnější fáze celého procesu definice MVP.

Začněte tím, že si zmapujete všechny user journeys finálního produktu, aby vznikl seznam všech funkcí, které jsou podle uživatelského výzkumu pro danou cílovou skupinu přínosné.

Následně tyto funkce prioritizujte s ohledem na své obchodní cíle a uživatelské insighty a data. Náš manuál “prioritizace pro startupy krok za krokem” určitě přijde vhod!

Aplikace se typicky z většiny skládají z funkcí, které se moc nepoužívají a o které by se uživatelé klidně nechali připravit. Pokud se vám podaří správně identifikovat tu opravdu zásadní funkcionalitu, vývoj MVP může být opravdu rychlý a levný. (zdroj)

Prioritizovaný seznam funkcí použijte jako hlavní vodítko pro sestavení funkcionality vašeho MVP. Určitě ale před finálním rozhodnutím dvakrát zvažte, zda tento balík MVP funkcí opravdu doručuje klíčovou hodnotu vašeho produktu bez zbytečných přídavků, které je klidně možné nechat v backlogu pro pozdější fáze.

Krok 6: Sepište akční plán vývoje

Vybranou funkcionalitu podrobně popište v dokumentaci pro svůj tým pro vývoj aplikací. V rámci briefování designérů a vývojářů vašeho MVP buďte velmi konkrétní – nezapomeňte s nimi sdílet všechny relevantní poznatky o cílové skupině, aby měli šanci opravdu dobře pochopit hodnotu, kterou musí MVP doručit.

Nezapomeňte na plán spuštění a sběru dat. Jak budete měřit a vyhodnocovat úspěšnost MVP? To všechno je třeba si ujasnit ještě než se napíše první řádka kódu.

6. 5 způsobů, jak MVP právně chránit – doporučení odborníka

Pokud je už vaše MVP vzhledem ke konkurenčním řešením něčím jedinečné, měli byste se už během příprav na vývoj pustit i do zajištění právní ochrany produktu.

Abychom vám nabídli opravdu erudovaný pohled na možnosti právní ochrany MVP, zeptali jsme se Mgr. Jakuba Pártla, LL.M. z advokátní kanceláře ARROWS, který pro vás popsal pět základních nástrojů:

I. Dohoda o mlčenlivosti

V případě spolupráce s jakoukoliv další osobou na rozvíjení Vašeho nápadu nebo produktu, je vhodné s danou osobou uzavřít dohodu o mlčenlivosti (NDA).

NDA lze považovat za základní prostředek ochrany proti tomu, aby osoby, se kterými na rozvíjení nápadu pracujete, nesdělili Vámi utajované informace někomu dalšímu či veřejnosti. Ve Vašem nejvyšším zájmu je, aby s Vámi jakákoliv osoba, s níž se o svůj nápad podělíte, uzavřela dohodu o mlčenlivosti dříve, než jí cokoliv (materiálního) sdělíte.

Pokud jste tak dosud neučinili, kontaktujte právníka a požádejte ho, aby Vám dohodu o mlčenlivosti připravil přímo pro Vaše potřeby, jelikož v takové dohodě lze např. sjednat smluvní pokutu za její porušení; takové ustanovení pak působí prevenčně i satisfakčně (zejména pro Vás).

II. Ochrana obchodního tajemství

Dalším způsobem ochrany Vašeho nápadu, např. na aplikaci, může být ochrana proti tzv. nekalé soutěži (ochrana obchodního tajemství).

V případě ochrany obchodního tajemství, které by Váš nápad a způsob jeho realizace představoval, připadá v úvahu jeho ochrana před nekalosoutěžním jednáním prostřednictvím občanského zákoníku.

Pokud by tak některá z osob, se kterou jste spolupracovali a v rámci Vaší spolupráce jí představili Váš nápad, následně Vaše obchodní tajemství zneužila – sdělila či zpřístupnila třetí osobě či sama využila, a tímto jednáním by Vám potenciálně mohla způsobit škodu, je možné se u příslušného soudu domáhat nápravy – přiměřeného zadostiučinění, náhrady škody a/nebo vydání bezdůvodného obohacení. Každý advokát Vám rád se sepisem nekalosoutěžní žaloby pomůže a tím znatelně zvýší Vaši šanci na úspěch.

Mgr. Jakub Pártl, LL.M.
Mgr. Jakub Pártl, LL.M., zdroj: ARROWS advokátní kancelář

III. Ochrana prostřednictvím autorského práva a softwarový patent

Aplikace či software, který je v autorském zákoně pojmenovaný jako počítačový program, se považuje za autorské dílo. Počítačový program používá tedy stejné právní ochrany jako literární dílo, avšak myšlenky a principy, na nichž je program založen, nepožívají právní ochrany.

Je tedy nutné rozlišit kopírování kódu a principů aplikace. Na ochranu Vašich nápadů autorským právem před dokončením MVP nelze moc spoléhat. Podobně softwarový patent představuje označení pro druh patentu pro vynálezy realizované počítačem. Evropský patentový úřad jej definuje jako vynález, pro své provedení vyžadující počítač či jiné programovatelné zařízení, pomocí něhož je realizován prostřednictvím určitého programu.

Přípustnost a složitost zřízení ochrany softwarového patentu se celosvětově liší a situace v Evropě, potažmo v Česku, není jiná. Způsob registrace softwarového patentu a následné vymáhání jeho dodržování je velmi nejisté, složité a není vhodné na něj spoléhat. Jedná se také o poměrně vysokou finanční a administrativní zátěž.

IV. Ochranná známka a licenční smlouva

Ochrana prostřednictvím ochranných známek směřuje k ochraně různých log či symbolů, sloužících k označení a odlišení služeb či zboží od jiných.

Tato ochrana funguje na registračním principu, ochranná známka k určitému grafickému provedení tak bude sloužit ve prospěch toho, kdo si tuto ochranu registruje jako první.

V případě, že v průběhu realizace a prezentace Vašeho nápadu budete mít již vymyšleno logo či jakékoliv jiné označení, je možné, abyste ho registrovali u Úřadu průmyslového vlastnictví a zajistili si tak jeho ochranu na 10 let.

V případě, že již má Váš nápad pevnější rysy, tak je zde možnost uzavření licenční smlouvy se subjektem, které by mohl doplnit Vám chybějící aspekt a Váš nápad dotáhnout. Prostřednictvím licenční smlouvy je možné dát část práv spojených s Vaším produktem k užívání např. obchodnímu partnerovi, aniž byste o něj přišel. V licenční smlouvě je však vhodné pečlivě specifikovat např. odměnu a časový a terioriální rozsah licence, aby nedošlo k žádným nepříjemnostem.

V. Dobré rady nakonec

Každý nápad je lepší mít někde zaznamenán, nejlépe i s datem, které nelze měnit. Tím získáte aspon minimální důkaz, že jste např. byli první, kdo s danou věcí přišel.

Jestliže vyvíjíte Váš produkt ve společnosti, velmi doporučujeme mít uzavřenou společnickou dohodu mezi “foundery”.

I když se to na začátku jeví jako zbytečná věc, věřte, že při loučení s kamarády či společníky ji oceníte. Takovou dohodu Vám zvládne připravit každý dobrý advokát.

7. MVP a Lean cyklus

Teď už víte, co MVP je a není, jak může vytvořit tak velkou hodnotu pro vaše podnikání, jak ho správně definovat ještě před začátkem vývoje a jak ho lze právně chránit.

Ale chceme vám předat ještě jedno zcela zásadní moudro:

Dbejte na to, abyste principy MVP aplikovali také ve všech dalších fázích vývoje vašeho produktu.

Z předchozích částí je vám určitě esence MVP jasná: Definovat, co chceme lidem doručit, začít tou nejjednodušší možnou formou, získat zpětnou vazbu a posunout se dál.

Pokud bychom pokračovali v příkladu se seznamovací appkou, MVP ve formě několika událostí pro nezadané vám zjistí spoustu informací – jak cílovka hledá partnery/ky, co od nich očekávají a co by byla další věc, kterou by mohli k tomuto cíli využít.

Z této zpětné vazby pak postavíte další verzi produktu, dojdete k další iteraci a postupnému rozvoji. A tento proces byste měli neustále opakovat v rámci “build-measure-learn” cyklu metodiky Lean Startup.

MVP cyklus
MVP a Lean Startup cyklus.

I v pokročilých fázích životního cyklu vašeho produktu budou Lean principy, které v sobě tak krásně nese proces definice MVP, velmi užitečné.

Snažte se postupovat krok za krokem, přidávejte funkce v malých iteracích rychle a levně namísto rozsáhlých investic do několikaměsíčního vývoje bez jakékoliv zpětné vazby od reálných uživatelů.

Pouštíte se do vývoje MVP? Podívejte se na naše služby vývoje pro start-upy. Můžeme vám pomoct také s definicí vašeho MVP nebo UX/UI designem.

A pokud už je vaše MVP skoro na světě, určitě si přečtěte i poslední kapitolu našeho manuálu o špatné (a správné) propagaci MVP.

8. 4 nejčastější chyby při propagaci MVP

Tuto obsáhlou příručku tvorby MVP uzavřeme činností, které se často nevěnuje dostatečná pozornost a mnoho produktů na ní pak může ztroskotat ještě než si získá první uživatelskou základnu.

Ať už má váš digitální produkt jakoukoliv podobu, spuštění MVP musí vždy provázet efektivní strategie propagace, která zajistí nábor uživatelů a pozitivní publicitu.

Návodů, jak aplikace dobře promovat, už bylo napsáno poměrně dost. Proto pro vás Martin Zdražil, Strategy Director digitální agentury Brain One, připravil seznam čtyř hlavních chyb, které často topí nové digitální produkty a kterých byste se proto měli určitě vyvarovat:

I. Zapomenout na zákazníky

Tolikrát se mi stalo, že za námi přišli startupy s tím, že chtějí kampaň k MVP, ale vůbec se do té doby nebavily se zákazníky.

Je dobré jim produkt ukázat co nejdříve, a v ten moment s nimi dělat nejen uživatelské testování prototypu, ale vést i hloubkové rozhovory užitečné pro komunikaci.

Ptejte se jich na důvody, proč si tu kategorii produktu chtějí koupit, co je naopak odrazuje, co by jim pomohlo, jaké informace by se jim hodily. Jsou to velmi cenné náboje pro start komunikace MVP a první reklamy.

II. Nezmapovat stav trhu a konkurentů

Definujte si, zda je to trh, který je již velký a existuje, nebo je to trh, který neexistuje a který tvoříte.

To totiž do velké míry ovlivňuje sdělení, kterého je dobré se s novým produktem držet. V prvním případě totiž již nejspíš existují konkurenti, a vaším úkolem bude prokázat, že je váš produkt dramaticky lepší.

V druhém případě naopak budete muset vysvětlit zákazníkům, že mají potřebu a vy máte produkt, který ji řeší. V prvním případě to více připomíná bitvu, v tom druhém univerzitu – kdy tím profesorem jste vy.

Martin Zadražil
Martin Zadražil, zdroj: Brain One

III. Začít hned s obrovskou kampaní

Mnohem lepší je, stejně jako nad produktem přemýšlíte v módu MVP, přemýšlet i nad značkou komunikací v modelu MVC – zkuste si různé kanály, různá sdělení, různé vizuality, než najdete tu ideální cestu, a do ní pak investujte více.

Klidně si to vyzkoušejte 3-4 týdny, a poté přidejte peníze a nakopněte to naplno.

IV. Podcenit roli značky a symbolů důvěry

Věnujte při startu značky alespoň třetinu energie brand formátům, komunikaci příběhu a unikátnosti nebo třeba public relations. Snažte se najít zajímavé téma, které s novináři nabídnete čtenářům.

Díky těmto aktivitám k vám zákazníci pojmou větší důvěru. Důvěru lze budovat i dalšími způsoby – podporou osobností, partnerů, prokázáním výsledků atd.

Slovo na závěr… a hurá na vaše MVP!

Gratulujeme, teď jste pro definici, vývoj a uvedení vašeho MVP na trh perfektně vybaveni!

Až vás bude vlastní nadšení pro produkt nebo někdo z parnerů tlačit do velkých investic a rozsáhlého vývoje, vzpomeňte si na hlavní princip MVP – rychle a levně se dostat k ověřeným poznatkům z reálného prostředí.

Doručte uživatelům hodnotu v použitelné formě, zajistěte právní ochranu a dobrou propagaci a určitě to půjde skvěle.

A kdybyste potřebovali pomocnou ruku odborníků, naši vývojáři pro startupy jsou tu pro vás.

Profilový obrázek
Napsal/a
Tým Pixelfield
Podobné příspěvky
ochrana mvp napadu
Jak ochránit Váš nápad ve fázi Proof of Concept a MVP?
Obchod | Start-upy - 2nd Říjen 2021
Napsal/a Tým Pixelfield
Jak vydělat na appce? 9 ověřených strategií monetizace mobilní aplikace
Marketing | Mobil | Obchod - 11th Listopad 2019
Napsal/a Tým Pixelfield