cz
cz
Zpět

Jak ochránit Váš nápad ve fázi Proof of Concept a MVP?

ochrana mvp napadu
Obchod | Start-upy - 2nd Říjen 2021
Napsal/a Tým Pixelfield

Pokud se pouštíte do vývoje nového produktu nebo MVP, je zásadní ochránit váš nápad proti případnému zneužití. Jak se k tomuto problému postavit jsme se zeptali odborníků z advokátní kanceláře AZ Legal.

Ochrana podle občanského zákoníku

“Ochrana nového podnikatelského nápadu vyplývá přímo z občanského zákoníku, který chrání tzv. obchodní tajemství, tedy zjednodušeně řečeno konkurenčně významnou a běžně nedostupnou skutečnost, která souvisí s podnikáním.

Nutnou podmínkou k tomu, aby se jednalo o obchodní tajemství je však povinnost se snažit tyto určité skutečnosti nějakým způsobem utajit. V případě porušení obchodního tajemství se lze po dotyčné osobě domáhat náhrady vzniklé újmy (včetně případného ušlého zisku za nezdařený podnikatelský plán). Je však nutno upozornit, že je to vždy poškozený, který musí prokazovat výši vzniklé újmy či škody, což bývá v praxi zpravidla velmi složité až leckdy nemožné. 

Ochrana pomocí NDA

Z tohoto důvodu, jakož i z důvodu, aby neexistoval spor o tom, zda předmětná skutečnost obchodním tajemstvím je, či není, lze doporučit raději sjednání dohod o mlčenlivosti a na to navázanou smluvní pokutu za její porušení. V těchto dohodách, které mohou být i součástí jiné smlouvy (například o spolupráci), je možné blíže nadefinovat, co je mlčenlivostí chráněno, přičemž sjednaná smluvní pokuta usnadňuje pozici v tom, že ji lze vymáhat napřímo, jen v případě prokázání porušení, a není tak nutné vyčíslovat reálnou škodu. 

Na druhou stranu platí, že na rozdíl od obecné zákonné úpravy klade tento postup vyšší nároky na to, aby bylo správně nadefinováno, co je vlastně závazkem mlčenlivosti chráněno (v opačném případě totiž hrozí nevymahatelnost tohoto závazku pro nedostatečnou určitost či jiný právní nedostatek). Z tohoto důvodu tak lze důrazně doporučit pomoc advokáta, zabývajícího se obchodním právem, který Vám s příslušnou dohodou (či klauzulí) o mlčenlivosti pomůže, včetně správně nastaveného systému sankcí.”

Profilový obrázek
Napsal/a
Tým Pixelfield
Podobné příspěvky
lean canvas
Lean Canvas: Co to je, využití a vzor
Proof of Concept | Start-upy - 2nd Říjen 2021
Napsal/a Tým Pixelfield
propagace proof of concept
Propagace MVP a Proof of Concept
Design | Proof of Concept | Start-upy - 2nd Říjen 2021
Napsal/a Tým Pixelfield